เกม : ข่าวสาร รีวิว บทสรุป เกมลดราคา

Shiney plays

AWM+เก็บเสียง เทพ Sniper มาจุติ PUBG Rank 1

AWM+เก็บเสียง เทพ Sniper มาจุติ PUBG Rank 1

AWM+เก็บเสียง เทพ Sniper มาจุติ PUBG Rank 1 Date 2018 03 20 หลังจากที่เพื่อนที่ได้ AWM จากแอร์ดรอปสิ้นชีพ ผมเลยรับช่วงสานต่อพลังแห่งการซุ่มยิงนั้น และยังได้รับพลังชุด Gilly Sui