เกม : ข่าวสาร รีวิว บทสรุป เกมลดราคา

Shiney plays

Tropico 5 ไทย Part 3 นี่แหละประชาธิปไตย 99.99%

Tropico 5 ไทย Part 3 นี่แหละประชาธิปไตย 99.99%

Tropico 5 ไทย Part 3 นี่แหละประชาธิปไตย 99.99% ตอนนี้เราก็มาถึงยุคสงครามโลก และแน่นอนเราก็โดนอิทธิพลของสงครามนี้ด้วยเช่นกัน เกาะ Isla Rojo ประกาศสงครามกับเกาะเราและยกพลขึ้นบก เร