เกม : ข่าวสาร รีวิว บทสรุป เกมลดราคา

Shiney plays

Tropico 5 ไทย Part 4 นาฬิกาหรูจากสวิส

Tropico 5 ไทย Part 4 นาฬิกาหรูจากสวิส

Tropico 5 ไทย Part 4 นาฬิกาหรูจากสวิส สงครามโลกนำมาซึ่งความสูญเสียมากมาย เราจึงจำเป็นต้องมีสุดยอดอาวุธเพื่อหยุดยั้งสงคราม สิ่งที่จะหยุดสงครามโลกได้ นั่นคือ "ความกลัว" Dr. Abr