บทสรุปเกม

Month: November 2017

ชกข้ามรุ่น Level 39 ล้ม Sobek : Assassin’s Creed Origins ไทย Part 20

ชกข้ามรุ่น Level 39 ล้ม Sobek : Assassin’s Creed Origins ไทย Part 20

Action, RPG, Shiney plays
ชกข้ามรุ่น Level 39 ล้ม Sobek : Assassin's Creed Origins ไทย Part 20 https://youtu.be/DNlM8P3FDb8 Assassin's Creed Origins is an action-adventure video game developed by Ubisoft Montreal and published by Ubisoft. It will be the tenth major installment in the Assassin's Creed series and the successor to 2015's Assassin's Creed Syndicate. It is scheduled to be released worldwide for Microsoft Windows, PlayStation 4, and Xbox One X. The game is set in Ancient Egypt during the Ptolemaic period and recounts the secret fictional history of real-world events. The story explores the origins of the centuries-long conflict between the Brotherhood of Assassins, who fight for peace by promoting liberty and The Order of the Ancients—forerunners to the Templar Order—who desire peace through the fo
Assassin’s Creed Origins ไทย Part 19 Praxilla สาวหม้ายผู้ห้าวหาญ

Assassin’s Creed Origins ไทย Part 19 Praxilla สาวหม้ายผู้ห้าวหาญ

Action, RPG, Shiney plays
Assassin's Creed Origins ไทย Part 19 Praxilla สาวหม้ายผู้ห้าวหาญ https://youtu.be/hVV-lRDbWFQ Assassin's Creed Origins is an action-adventure video game developed by Ubisoft Montreal and published by Ubisoft. It will be the tenth major installment in the Assassin's Creed series and the successor to 2015's Assassin's Creed Syndicate. It is scheduled to be released worldwide for Microsoft Windows, PlayStation 4, and Xbox One X. The game is set in Ancient Egypt during the Ptolemaic period and recounts the secret fictional history of real-world events. The story explores the origins of the centuries-long conflict between the Brotherhood of Assassins, who fight for peace by promoting liberty and The Order of the Ancients—forerunners to the Templar Order—who desire peace through the forcef
Assassin’s Creed Origins ไทย Part 18 จุดกำเนิดภราดรนักฆ่า

Assassin’s Creed Origins ไทย Part 18 จุดกำเนิดภราดรนักฆ่า

Action, RPG, Shiney plays
Assassin's Creed Origins ไทย Part 18 จุดกำเนิดภราดรนักฆ่า https://youtu.be/kWfC8WmiHIU Assassin's Creed Origins is an action-adventure video game developed by Ubisoft Montreal and published by Ubisoft. It will be the tenth major installment in the Assassin's Creed series and the successor to 2015's Assassin's Creed Syndicate. It is scheduled to be released worldwide for Microsoft Windows, PlayStation 4, and Xbox One X. The game is set in Ancient Egypt during the Ptolemaic period and recounts the secret fictional history of real-world events. The story explores the origins of the centuries-long conflict between the Brotherhood of Assassins, who fight for peace by promoting liberty and The Order of the Ancients—forerunners to the Templar Order—who desire peace through the forceful impo
Assassin’s Creed Origins ไทย Part 17 ช้าง

Assassin’s Creed Origins ไทย Part 17 ช้าง

Action, RPG, Shiney plays
Assassin's Creed Origins ไทย Part 17 ช้าง https://youtu.be/Gdn9YTXlWSg Assassin's Creed Origins is an action-adventure video game developed by Ubisoft Montreal and published by Ubisoft. It will be the tenth major installment in the Assassin's Creed series and the successor to 2015's Assassin's Creed Syndicate. It is scheduled to be released worldwide for Microsoft Windows, PlayStation 4, and Xbox One X. The game is set in Ancient Egypt during the Ptolemaic period and recounts the secret fictional history of real-world events. The story explores the origins of the centuries-long conflict between the Brotherhood of Assassins, who fight for peace by promoting liberty and The Order of the Ancients—forerunners to the Templar Order—who desire peace through the forceful imposition of order.
Assassin’s Creed Origins ไทย Part 16 สุสานของ Alexander มหาราช

Assassin’s Creed Origins ไทย Part 16 สุสานของ Alexander มหาราช

Action, RPG, Shiney plays
Assassin's Creed Origins ไทย Part 16 สุสานของ Alexander มหาราช https://youtu.be/FAjPqoaeXhM Assassin's Creed Origins is an action-adventure video game developed by Ubisoft Montreal and published by Ubisoft. It will be the tenth major installment in the Assassin's Creed series and the successor to 2015's Assassin's Creed Syndicate. It is scheduled to be released worldwide for Microsoft Windows, PlayStation 4, and Xbox One X. The game is set in Ancient Egypt during the Ptolemaic period and recounts the secret fictional history of real-world events. The story explores the origins of the centuries-long conflict between the Brotherhood of Assassins, who fight for peace by promoting liberty and The Order of the Ancients—forerunners to the Templar Order—who desire peace through the forceful
Black Mirror Trailer

Black Mirror Trailer

News, PC game's News, PS4's News, UpcomingGame
Black Mirror Trailer https://youtu.be/jZ3mOzM7Htg Scotland, 1926 หลังจากที่พ่อของ David Gordon เสียชีวิต เขาได้ไปเยี่ยมบ้านประจำตระกูลของเขาเป็นครั้งแรกในชีวิต ชีิวิตที่ถูกคุกคามจากความมืดมนในตระกูล Gorgon เกมจะวางจำหน่ายวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เตรียมสัมผัสกับการผจญภัยแบบโกธิกสยองขวัญได้ใน PS4, XONE, PC, Mac และ Linux
Nelo Gameplay Trailer

Nelo Gameplay Trailer

Action, News, PC game's News, UpcomingGame
Nelo รวดเร็วประดุจสายฟ้าจากทีมผู้พัฒนา Magic & Mirrors เราจะได้เล่นเป็น Nelo Aukal ร่าง Cyborg ต่างดาว Zenith class จากชาว Tono Gian และมีอาวุธคือ Hands of Aphelion เพื่อเอาชีวิตรอดจากดาว Plemniba ที่มีศัตรูคือ Nightsithe ผู้ของเครื่องจักรสังหารปรสิตที่ถูกสร้างโดยชาวดาวของตัวเอกเอง https://youtu.be/3C2gclpNtrg
Assassin’s Creed Origins ไทย Part 15 Julius Caesar

Assassin’s Creed Origins ไทย Part 15 Julius Caesar

Action, RPG, Shiney plays
Assassin's Creed Origins ไทย Part 15 คนรักใหม่ https://youtu.be/v9XNKKyT4ag Assassin's Creed Origins is an action-adventure video game developed by Ubisoft Montreal and published by Ubisoft. It will be the tenth major installment in the Assassin's Creed series and the successor to 2015's Assassin's Creed Syndicate. It is scheduled to be released worldwide for Microsoft Windows, PlayStation 4, and Xbox One X. The game is set in Ancient Egypt during the Ptolemaic period and recounts the secret fictional history of real-world events. The story explores the origins of the centuries-long conflict between the Brotherhood of Assassins, who fight for peace by promoting liberty and The Order of the Ancients—forerunners to the Templar Order—who desire peace through the forceful imposition of o
Assassin’s Creed Origins ไทย Part 14 บุตรแห่งรา

Assassin’s Creed Origins ไทย Part 14 บุตรแห่งรา

Action, RPG, Shiney plays
Assassin's Creed Origins ไทย Part 14 บุตรแห่งรา https://youtu.be/D14uygHJuP4 Assassin's Creed Origins is an action-adventure video game developed by Ubisoft Montreal and published by Ubisoft. It will be the tenth major installment in the Assassin's Creed series and the successor to 2015's Assassin's Creed Syndicate. It is scheduled to be released worldwide for Microsoft Windows, PlayStation 4, and Xbox One X. The game is set in Ancient Egypt during the Ptolemaic period and recounts the secret fictional history of real-world events. The story explores the origins of the centuries-long conflict between the Brotherhood of Assassins, who fight for peace by promoting liberty and The Order of the Ancients—forerunners to the Templar Order—who desire peace through the forceful imposition of