บทสรุปเกม

Battlefield 1 ตอนนี้ลดราคาอยู่เหลือ 124 บาท


ิbattlefield-1

Battlefield 1 ตอนนี้ลดราคาอยู่เหลือ 124 บาท ใน Origin (โหลดตัวพรีเมี่ยมได้ฟรีต่างหาก) ส่วนใน Playstation Store อยู่ที่ 156 บาท ในช่วงนี้

If you liked this article
please click on the "Like!".

Leave a Reply

Your email address will not be published.