บทสรุปเกม

Life Stealer + Spirit Breaker Classic Mix

Life Stealer + Spirit Breaker Classic Mix

หลังจากที่หายไปนายนะครับกับ DOTA 2 วันนี้เอา Combo ระหว่าง Life Stealer กับ Spirit Breaker มาฝากกันครับ

If you liked this article
please click on the "Like!".

Leave a Reply

Your email address will not be published.