บทสรุปเกม

Life Stealer + Spirit Breaker Classic Mix

Life Stealer + Spirit Breaker Classic Mix

หลังจากที่หายไปนายนะครับกับ DOTA 2 วันนี้เอา Combo ระหว่าง Life Stealer กับ Spirit Breaker มาฝากกันครับ

Author Profile

Shiney
ShineyShineyclub's Admin
PC Gaming Caster on Youtube and Twitch.
Shineyclub's Admin and 1st.Author.
Love Dota2


Twitch

If you liked this article
please click on the "Like!".

Leave a Reply

Your email address will not be published.