บทสรุปเกม

Rune Ragnarok (ตัวอย่างเกม)

Rune-Ragnarok-Announcemen-Cover
Rune-Ragnarok-Announcemen-Cover

Rune Ragnarok (ตัวอย่างเกม)

ตั้งแต่เกิด เด็กๆชาว North จะได้ฟังนิทานเรื่องการสิ้นสุดของโลก การรบที่ยิ่งใหญ่ของเหล่าทวยเทพ โลกที่ถูกดูดกลืนโดยน้ำแข็งและไฟ แต่นิทานเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องจริง เทพนั้นยังไม่ถูกกำจัดไปเสียหมด กว่า 7 ปีที่โลกของเรานั้นถูกทำลายโดยความตายและการทำลายล้าง ตอนนี้มนุษย์ต้องลุกขึ้นสู้และทำในสิ่งที่เทพไม่สามารถจะทำได้ Ragnarok จะต้องหมดไป

เทพทั้งหลายจะต้องตาย

Giant rune ragnarok
Giant rune ragnarok

Human Head Studios is excited to announce Rune: Ragnarok, a sandbox, open-world RPG. Set in a dangerous universe where gods, beasts, and the last remaining humans struggle to survive, Rune: Ragnarok combines brutal melee combat with rich, Norse-inspired mythology.

If you liked this article
please click on the "Like!".

Leave a Reply

Your email address will not be published.