บทสรุปเกม

Sven with Monkey King Bar

DOTA 2 : Sven with Monkey King Bar

ส่วนใหญ่ผมจะออก Daedalus กับ Sven แต่เนื่องจากฝั่งตรงข้ามมี PA ผมจึงออก Monkey King Bar แทน

If you liked this article
please click on the "Like!".

Leave a Reply

Your email address will not be published.