บทสรุปเกม

Sven with Monkey King Bar

DOTA 2 : Sven with Monkey King Bar

ส่วนใหญ่ผมจะออก Daedalus กับ Sven แต่เนื่องจากฝั่งตรงข้ามมี PA ผมจึงออก Monkey King Bar แทน

Author Profile

Shiney
ShineyShineyclub's Admin
PC Gaming Caster on Youtube and Twitch.
Shineyclub's Admin and 1st.Author.
Love Dota2


Twitch

If you liked this article
please click on the "Like!".

Leave a Reply

Your email address will not be published.