บทสรุปเกม

วิธีทำให้ GPU render ใน Vegas pro 14

How to use GPU render in Vegas pro 14

You can follow my step to use GPU render in Vegas Pro 14.

หลายคนใช้ Vegas Pro หรือ Sony Vegas Pro ใน Version 14 นั้นไม่มีปุ่มให้เลือก render โดยใช้ GPU ในคลิปจะสอนวิธีเรียกให้ Vegas Pro ช่วยในการประมวลผลเพื่อลดการทำงานหนักของ CPU ครับ

If you liked this article
please click on the "Like!".

Leave a Reply

Your email address will not be published.