บทสรุปเกม

Tag: พากย์นรก

DRAGON BALL FighterZ Ending ไทย ตอนจบ Part 19 Enemy Warrior Arc

DRAGON BALL FighterZ Ending ไทย ตอนจบ Part 19 Enemy Warrior Arc

Action, Shiney plays
DRAGON BALL FighterZ Ending ไทย ตอนจบ Part 19 Enemy Warrior Arc https://youtu.be/t1oeqQNPvgE Dragon Ball FighterZ Story Mode Campaign Gameplay Walkthrough Part 4 includes a Review and Single Player Campaign Mission on PS4 Pro, Xbox One X and PC. This DRAGON BALL FIGHTERZ Gameplay Walkthrough will include a Review, Story Missions, All Characters, Cut Scenes, Cinematics, Goku, Android 21, Bulma, Vegeta, Trunks and all DBZ DLC and possibly the Single Player Campaign until the Ending! Thanks Namco for Dragon Ball FighterZ! Dragon Ball FighterZ is a fighting game developed by Arc System Works and published by Bandai Namco Entertainment, based on the Dragon Ball franchise for the PlayStation 4, Xbox One and Microsoft Windows. Goku and his friends must fight a new battle against a rev
Middle Earth Shadow of War – Blade of Galadriel ไทย Part 6

Middle Earth Shadow of War – Blade of Galadriel ไทย Part 6

Action, RPG, Shiney plays
Middle Earth Shadow of War - Blade of Galadriel ไทย ตอนที่ 6 Middle Earth Shadow of War - Blade of Galadriel นี้เราจะได้เล่นเป็น Eltariel (Blade of Galadriel) พร้อมกับแหวนวงใหม่ The New Ring เรื่องราวอันเป็นตำนานของเธอนั้นครั้งนี้เริ่มจากหอคอย Barad-d?r หลังจากที่ได้ต่อสู้กับ Sauron ในใจกลาง Mordor เธอออกก็ตามล่า Nazgul อีกครั้ง เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิป https://youtu.be/FXgwlGb9VPw
Middle Earth Shadow of War – Blade of Galadriel ไทย Part 5

Middle Earth Shadow of War – Blade of Galadriel ไทย Part 5

Action, RPG, Shiney plays
Middle Earth Shadow of War - Blade of Galadriel ไทย ตอนที่ 5 Middle Earth Shadow of War - Blade of Galadriel นี้เราจะได้เล่นเป็น Eltariel (Blade of Galadriel) พร้อมกับแหวนวงใหม่ The New Ring เรื่องราวอันเป็นตำนานของเธอนั้นครั้งนี้เริ่มจากหอคอย Barad-d?r หลังจากที่ได้ต่อสู้กับ Sauron ในใจกลาง Mordor เธอออกก็ตามล่า Nazgul อีกครั้ง เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิป https://youtu.be/AdXVOblIm6o
Middle Earth Shadow of War – Blade of Galadriel ไทย Part 4

Middle Earth Shadow of War – Blade of Galadriel ไทย Part 4

Action, RPG, Shiney plays
Middle Earth Shadow of War - Blade of Galadriel ไทย Part 4 Middle Earth Shadow of War - Blade of Galadriel นี้เราจะได้เล่นเป็น Eltariel (Blade of Galadriel) พร้อมกับแหวนวงใหม่ The New Ring เรื่องราวอันเป็นตำนานของเธอนั้นครั้งนี้เริ่มจากหอคอย Barad-d?r หลังจากที่ได้ต่อสู้กับ Sauron ในใจกลาง Mordor เธอออกก็ตามล่า Nazgul อีกครั้ง เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิป https://youtu.be/onE8eMT_wIc
Middle Earth Shadow of War – Blade of Galadriel ไทย Part 3

Middle Earth Shadow of War – Blade of Galadriel ไทย Part 3

Action, RPG, Shiney plays
Middle Earth Shadow of War - Blade of Galadriel ไทย ตอนที่ 3 Middle Earth Shadow of War - Blade of Galadriel นี้เราจะได้เล่นเป็น Eltariel (Blade of Galadriel) พร้อมกับแหวนวงใหม่ The New Ring เรื่องราวอันเป็นตำนานของเธอนั้นครั้งนี้เริ่มจากหอคอย Barad-d?r หลังจากที่ได้ต่อสู้กับ Sauron ในใจกลาง Mordor เธอออกก็ตามล่า Nazgul อีกครั้ง เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิป https://youtu.be/-TmVPciCiWI
Middle Earth Shadow of War – Blade of Galadriel ไทย Part 2

Middle Earth Shadow of War – Blade of Galadriel ไทย Part 2

Action, RPG, Shiney plays
Middle Earth Shadow of War - Blade of Galadriel ไทย ตอนที่ 2 Middle Earth Shadow of War - Blade of Galadriel นี้เราจะได้เล่นเป็น Eltariel (Blade of Galadriel) พร้อมกับแหวนวงใหม่ The New Ring เรื่องราวอันเป็นตำนานของเธอนั้นครั้งนี้เริ่มจากหอคอย Barad-dûr หลังจากที่ได้ต่อสู้กับ Sauron ในใจกลาง Mordor เธอออกก็ตามล่า Nazgul อีกครั้ง เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิป https://youtu.be/TbFyxAMKmH4
Middle Earth Shadow of War – Blade of Galadriel ไทย Part 1

Middle Earth Shadow of War – Blade of Galadriel ไทย Part 1

Action, RPG, Shiney plays
Middle Earth Shadow of War - Blade of Galadriel ไทย ตอนที่ 1 Middle Earth Shadow of War - Blade of Galadriel นี้เราจะได้เล่นเป็น Eltariel (Blade of Galadriel) พร้อมกับแหวนวงใหม่ The New Ring เรื่องราวอันเป็นตำนานของเธอนั้นครั้งนี้เริ่มจากหอคอย Barad-dûr หลังจากที่ได้ต่อสู้กับ Sauron ในใจกลาง Mordor เธอออกก็ตามล่า Nazgul อีกครั้ง เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิป https://youtu.be/PdgyigeGK80