บทสรุปเกม

Tag: เกมยิงปืน

Wolfenstein II The New Colossus The Freedom Chronicles Episode Zero ไทย

Wolfenstein II The New Colossus The Freedom Chronicles Episode Zero ไทย

Action, Shiney plays
Wolfenstein II The New Colossus The Freedom Chronicles Episode Zero ไทย https://youtu.be/7jr0Yyc7Xe0 เป็น Download Content ของภาคนี้โดยมีเนื้อเรื่อง 3 ตัวละครที่เป็น Hero ชาวอเมริกาในยุคที่ Nazi ปกครองอเมริกา Joseph Stallion, a.k.a. "Gunslinger Joe" มีความสามารถพิเศษในการพุ่งชนศัตรูและสิ่งกีดขวาง Jessica Valiant, a.k.a. "Agent Silent Death" มีความสามารถในการลอบเล้นเข้าไปในพื้นที่แคบได้ Captain Gerald Walkins มีความสามารถในการใช้ขากลยืดหดยกตัวไปในพื้นที่สูงๆได้
Wolfenstein II The New Colossus ตอนจบ Part 14 Ending สายลมแห่งการปฎิวัติ

Wolfenstein II The New Colossus ตอนจบ Part 14 Ending สายลมแห่งการปฎิวัติ

Action, Shiney plays
Wolfenstein II The New Colossus ตอนจบ Part 14 Ending สายลมแห่งการปฎิวัติ https://youtu.be/rkiYx0Xj_Dk Wolfenstein II: The New Colossus is the eleventh installment of the Wolfenstein series and a sequel to the 2014's Wolfenstein: The New Order, developed by MachineGames and published by Bethesda Softworks. The games uses Id Software's newest game engine id Tech 6. The game will be released on October 27, 2017 for the PlayStation 4, Xbox One and Microsoft Windows. In 1961, After his fight with Wilhelm "Deathshead" Strasse, William J. Blazkowicz is severely injured and resting in a hospital. After he awakes from resting, he continues the fight against the Nazis to ignite the second American Revolution. For this goal, he must regroup with a resistance group and fight the Nazis in icon
Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 13 บุกยึด Ausmerzer

Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 13 บุกยึด Ausmerzer

Action, Shiney plays
Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 13 บุกยึด Ausmerzer https://youtu.be/BoblsPSiCdA Wolfenstein II: The New Colossus is the eleventh installment of the Wolfenstein series and a sequel to the 2014's Wolfenstein: The New Order, developed by MachineGames and published by Bethesda Softworks. The games uses Id Software's newest game engine id Tech 6. The game will be released on October 27, 2017 for the PlayStation 4, Xbox One and Microsoft Windows. In 1961, After his fight with Wilhelm "Deathshead" Strasse, William J. Blazkowicz is severely injured and resting in a hospital. After he awakes from resting, he continues the fight against the Nazis to ignite the second American Revolution. For this goal, he must regroup with a resistance group and fight the Nazis in iconic American
Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 12

Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 12

Action, Shiney plays
Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 12 Party https://youtu.be/g1uRQstZ-uU Wolfenstein II: The New Colossus is the eleventh installment of the Wolfenstein series and a sequel to the 2014's Wolfenstein: The New Order, developed by MachineGames and published by Bethesda Softworks. The games uses Id Software's newest game engine id Tech 6. The game will be released on October 27, 2017 for the PlayStation 4, Xbox One and Microsoft Windows. In 1961, After his fight with Wilhelm "Deathshead" Strasse, William J. Blazkowicz is severely injured and resting in a hospital. After he awakes from resting, he continues the fight against the Nazis to ignite the second American Revolution. For this goal, he must regroup with a resistance group and fight the Nazis in iconic American locations w
ได้ ODIN CODE มาแล้วหนีออกมาจากดาวศุกร์ Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 11

ได้ ODIN CODE มาแล้วหนีออกมาจากดาวศุกร์ Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 11

Action, Shiney plays
ได้ ODIN CODE มาแล้วหนีออกมาจากดาวศุกร์ Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 11 https://youtu.be/ECKKfiQh-HY Wolfenstein II: The New Colossus is the eleventh installment of the Wolfenstein series and a sequel to the 2014's Wolfenstein: The New Order, developed by MachineGames and published by Bethesda Softworks. The games uses Id Software's newest game engine id Tech 6. The game will be released on October 27, 2017 for the PlayStation 4, Xbox One and Microsoft Windows. In 1961, After his fight with Wilhelm "Deathshead" Strasse, William J. Blazkowicz is severely injured and resting in a hospital. After he awakes from resting, he continues the fight against the Nazis to ignite the second American Revolution. For this goal, he must regroup with a resistance group and fight the Na
Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 10 ฮิตเลอร์มาคัดเลือกนักแสดงเองเลย

Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 10 ฮิตเลอร์มาคัดเลือกนักแสดงเองเลย

Action, Shiney plays
Wolfenstein II The New Colossus Part 10 ฮิตเลอร์มาคัดเลือกนักแสดงเองเลย https://youtu.be/5bJ2PyVnDiE Wolfenstein II: The New Colossus is the eleventh installment of the Wolfenstein series and a sequel to the 2014's Wolfenstein: The New Order, developed by MachineGames and published by Bethesda Softworks. The games uses Id Software's newest game engine id Tech 6. The game will be released on October 27, 2017 for the PlayStation 4, Xbox One and Microsoft Windows. In 1961, After his fight with Wilhelm "Deathshead" Strasse, William J. Blazkowicz is severely injured and resting in a hospital. After he awakes from resting, he continues the fight against the Nazis to ignite the second American Revolution. For this goal, he must regroup with a resistance group and fight the Nazis in iconi
Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 9 ขี่หมาเหล็กพ่นไฟถล่มนาซี

Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 9 ขี่หมาเหล็กพ่นไฟถล่มนาซี

Action, Shiney plays
Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 9 ขี่หมาเหล็กพ่นไฟถล่มนาซี https://youtu.be/SjYhT58YU84 Wolfenstein II: The New Colossus is the eleventh installment of the Wolfenstein series and a sequel to the 2014's Wolfenstein: The New Order, developed by MachineGames and published by Bethesda Softworks. The games uses Id Software's newest game engine id Tech 6. The game will be released on October 27, 2017 for the PlayStation 4, Xbox One and Microsoft Windows. In 1961, After his fight with Wilhelm "Deathshead" Strasse, William J. Blazkowicz is severely injured and resting in a hospital. After he awakes from resting, he continues the fight against the Nazis to ignite the second American Revolution. For this goal, he must regroup with a resistance group and fight the Nazis in iconic Am
Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 8 ก็แค่ไปเข้าไปหา Horton

Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 8 ก็แค่ไปเข้าไปหา Horton

Action, Shiney plays
Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 8 ก็แค่ไปเข้าไปหา Horton https://youtu.be/gVxlEor7JZc Wolfenstein II: The New Colossus is the eleventh installment of the Wolfenstein series and a sequel to the 2014's Wolfenstein: The New Order, developed by MachineGames and published by Bethesda Softworks. The games uses Id Software's newest game engine id Tech 6. The game will be released on October 27, 2017 for the PlayStation 4, Xbox One and Microsoft Windows. In 1961, After his fight with Wilhelm "Deathshead" Strasse, William J. Blazkowicz is severely injured and resting in a hospital. After he awakes from resting, he continues the fight against the Nazis to ignite the second American Revolution. For this goal, he must regroup with a resistance group and fight the Nazis in iconic Amer
Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 7 เป้าหมายมีไว้พุ่งชน

Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 7 เป้าหมายมีไว้พุ่งชน

Action, Shiney plays
Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 7 เป้าหมายมีไว้พุ่งชน https://youtu.be/z-u4krTwD_4 Wolfenstein II: The New Colossus is the eleventh installment of the Wolfenstein series and a sequel to the 2014's Wolfenstein: The New Order, developed by MachineGames and published by Bethesda Softworks. The games uses Id Software's newest game engine id Tech 6. The game will be released on October 27, 2017 for the PlayStation 4, Xbox One and Microsoft Windows. In 1961, After his fight with Wilhelm "Deathshead" Strasse, William J. Blazkowicz is severely injured and resting in a hospital. After he awakes from resting, he continues the fight against the Nazis to ignite the second American Revolution. For this goal, he must regroup with a resistance group and fight the Nazis in iconic America
Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 6 Oberkommando

Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 6 Oberkommando

Action, Shiney plays
Wolfenstein II The New Colossus ไทย Part 6 Oberkommando https://youtu.be/6CdUHACZKFw Wolfenstein II: The New Colossus is the eleventh installment of the Wolfenstein series and a sequel to the 2014's Wolfenstein: The New Order, developed by MachineGames and published by Bethesda Softworks. The games uses Id Software's newest game engine id Tech 6. The game will be released on October 27, 2017 for the PlayStation 4, Xbox One and Microsoft Windows. In 1961, After his fight with Wilhelm "Deathshead" Strasse, William J. Blazkowicz is severely injured and resting in a hospital. After he awakes from resting, he continues the fight against the Nazis to ignite the second American Revolution. For this goal, he must regroup with a resistance group and fight the Nazis in iconic American locat